Vad är Storumans flygplats?

Detta är inte en officiell hemsida för Storumans flygplats. Det var det tidigare men flygplatsen lades ner i juni 2010 och numer är detta en intresse- och informationssida för flyg och flygtrafik.

Historia om Storumans flygplats

Historien om Storumans flygplats går egentligen tillbaka ända till 1943 då den byggdes som en militär flygbas och hade då namnet Gunnarns flygbas. 2005 avvecklades flygbasen och 2006 köpte Storumans kommun upp den från svenska staten för att bilda en kommersiell flygplats. Priset Storumans kommun fick betala var 6,5 miljoner kronor.

Redan 1993 hade kommunen börjar med civila flyg ifrån flygfältet med kommunalt understöd.

Det gick mellan åren 1993 och 2010 att flyga till Stockholm från Storumans flygplats och flygbolag som har trafikerat sträckan är Skyways, DAT, West Air Sweden, Avion express och Holmstorem Air. Storuman har kapacitet att ta emot Boeing 757:or.

Flygplatsen hade redan från start väldigt lite passagerare och dålig lönsamhet. Man har räknat ut att mellan åren 1993 och 2010 när flygplatsen lades ner har den kostat Storumans kommun 45,6 miljoner kronor.

År 2006 avgick det elva plan och ankom lika många per vecka och totalt hade flygplatsen 12 753 passagerare samma år, vilket innebar 245 passagerare i veckan vilket i sin tur innebar cirka elva passagerare per flygplan. Något som självklart inte var lönsamt. Flygplatsen samarbetade med Vilhelmina flygplats och flygplanen som gick till och från Storuman stannade i Vilhelmina för att plocka upp eller släppa av passagerare. Vilhelminas flygplats hade också cirka elva passagerare per flygplan.

2007 beslutade Rikstrafiken att 2008 skulle de dra in sitt stöd för Storumans flygplats, vilket skulle innebära att de inte längre skulle få ekonomiskt stöd för sin olönsamhet. Storumans kommun angås dock att en flygplats behövdes och beslutade sig för att betala för flygplatsen för egen hand.

I januari 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige att all trafik skulle upphöra från flygplatsen under februari samma år. Flygplatsbolagets styrelse däremot beslutade sig för att fortsätta driva flygplatsen men med färre turer. Men i juni 2010 fanns inte längre några pengar kvar och flygplatsen lades till slut helt ner.

Alternativa flygplatser

Vill du idag ta dig till Storuman via flyg får du välja någon av de andra närliggande flygplatserna, även om ingen annan flygplats ligger speciellt nära.

Den närmsta flygplatsen är den som tidigare hette Vilhelmina flygplats men idag heter South Lapland Airport. Därifrån till Storuman är det cirka 96 kilometer och tar runt 1,5 timmar med bil. Du kan flyga till och från Stockholm från South Lapland Airport med flygbolaget Ampola.

Du kan också flyga till Lycksele flygplats, och det är samma flyglinje som du flyger till Vilhelmina med eftersom flyget mellanlandar i Lycksele.

Från Lycksele flygplats är det cirka 136 kilometer och det tar runt två timmar att färdas med bil.

  Storuman flygplats idag

Idag är Storuman flygplats helt stängd men står fortfarande kvar. Du som vill besöka området runt flygplatsen för att se dig omkring. kan parkera din bil där utan kostnad.

Under årens gång sedan nedläggningen har det diskuterats en del förslag på användningsområden för flygplatsen. 2018 var det flera politiker som sa att de vill se Storumans flygplats göras om till civilförsvarscentrum. Många var positiva till förslaget men ännu har ingenting hänt.